דיני תכנון ובנייה, תכניות, 
שימושים חורגים והיטלי השבחה

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע) 


תכנון אורבני ושינוי יעוד קרקע הינו נושא מורכב הדורש ידע משפטי, תכנוני וכלכלי. למשרדנו הידע והכלים לעסוק בליווי תכניות, מכל הסוגים ובכל הרמות, לאורך המסלול הסבוך של הכנת תכנית ועד לאישורה במוסדות התכנון, כולל ליווי של הכנת מסמכי התכנית; ייצוג בהליכי התנגדויות; בדיונים במוסדות התכנון המקומיים, המחוזיים והארציים; ובבתי משפט בכל הערכאות; ולרבות עריכת החוזים וליווי ביצוע העסקאות בנכסים. טיפול בהליכי רישוי בניה, היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים

המשרד מעניק ליווי משפטי להליכי רישוי, החל משלב קבלת המידע בוועדה המקומית; דרך הכנת הבקשה להיתר; הכנת חוות דעת משפטיות; ייצוג בהתנגדויות ובפני מוסדות תכנון; בעררים בפני ועדות הערר לתכנון ולבניה ויתר מוסדות התכנון הרלוונטיים; וכן מייצג בעתירות מנהליות וערעורים מנהליים לבית המשפט העליון בנושאי תכנון ובניה.טיפול בהיטלי השבחה, תביעות 197 ופיצויי הפקעה

המשרד מטפל בהליכי היטל השבחה השונים לרבות הליכים מול שמאי מכריע/מייעץ, יצוג בועדות ערר, הגשת עררים, הגשת תגובות לעררים, הגשת תביעות לפיצויים בגין ירידת ערך וכן תביעות בשל הפקעת מקרקעין ומצד שני - עררים על היטלי השבחה, הם הליכים הדורשים ליווי משפטי, בנוסף לייעוץ השמאי. המשרד מייצג מול שמאים מכריעים, ועדות ערר ובתי משפט בתחומים אלה. המשרד מייצג לקוחות רבים בתיקי היטל השבחה מורכבים. נוכח ניסיונה של עו"ד ליאורה אפרתי כיועמ"ש של ועדות מקומיות וייצוג בועדות ערר , יש לה הידע הנרחב ליצירת חסכון בתשלומי היטל השבחה ובייצוג בתביעות פיצויים מוצדקות  לירידת ערך מקרקעין לפי דיני התכנון .  ייצוג בהליכים לתביעות פיצויים בגין הפקעות קרקע הן מול הועדה המקומית והן מול גופי המדינה כגון נת"ע ו/או נת"י.

 

ייצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק התכנון והבניה

ייצוג בבתי משפט בערכאות השונות בהליכים פליליים מורכבים לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים, במקביל לטיפול בהכשרת הבניה או השימוש בהליכי רישוי ותכנון. למשרדנו ניסיון מצטבר של מעלה 20 שנים בהליכי אכיפה בדיני התכנון והבניה ורישוי עסקים. משרדנו משמש כתובע בדיני תכנון ובניה ושימש כתובע ברישוי עסקים והידע והניסיון המצטברים מאפשרים מתן ייצוג משפטי מעולה מהשורה הראשונה.

logo בניית אתרים