משפט מסחרי ואזרחי

המשרד מספק ייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וגופים שונים בכל תחומי המשפט המסחרי – אזרחי. הייעוץ המשפטי האמור כולל, בין היתר, ייעוץ משפטי שוטף בתחום המבנה התאגידי, יחסיים חוזיים בתוך החברה ואל מול צדדי ג', הקמת חברות ועמותות, מזכירות חברה, רכישות ומיזוגים לרבות במסגרת איגודי מקרקעין. פירוק שותפויות, פירוק חברות, ייצוג בסכסוכים חוזיים ועסקיים ועוד. המשרד מייצג בכל הערכאות המשפטיות לרבות בהליכי בוררות וגישור ובהליכים הנגזרים מתחום הנדל"ן על כל היבטיו.

logo בניית אתרים