פסקי דין נבחרים

פס"ד בעניין היעדר צורך בהיתר בניה לגינת כלבים

הצדדים-

פס"ד לעניין חיוב באגרות בניה על היתר חפירה ודיפון.

הצדדים-

פס"ד בו פסקו פיצוי הפקעה.

הצדדים-

פס"ד דחיית תביעה כספית בין צדדים להסכם להפעלת גן אירועים

הצדדים-

פס"ד המחייב ועדה מקומית לקיים התחייבותה בהסכם להסרת התנגדות ולדון בתוכנית

הצדדים-

logo בניית אתרים